יום שבת, דצמבר 31, 2005

Udaipur City Temple

Dancers sculptureSinging Women at the stairs
Babasאין תגובות: