יום חמישי, דצמבר 29, 2005

Pictures from Maha Bodhi Temple in Bodhgaya

Flowers by the temple

Field Eye Hospital
Young Indian Buddhist Monkאין תגובות: