יום ראשון, מאי 14, 2006

עצים ברביבים


בשבת הינו עם אשר פלג ברביבים. כמובן שיעל ויחיא ארחו אותנו למופת - הנה כמה תמונות של עצים קצת מטורפים מהגן המקומי.