יום ראשון, מאי 22, 2005

The Ram Dar Mausoleum at Dhera Dun

אין תגובות: