יום ראשון, אוגוסט 12, 2007

המשך אושוויץ- בירקנאו

שלט אזהרה ליד הגדרכומר לבנבן שליווה קבוצת צליינים מאיי הודו המערבית
דגלני קורס קציני שב"ס
המדריכה הפולנייה מכפר סמוך לבירקנאו
צריף בבירקנאו

אין תגובות: