יום ראשון, אוגוסט 12, 2007

המצבה של בלומה רוז'אני, סבתי


כשכמעט עזבנו את בית הקברות, גחנתי שוב מתחת לאחת המצבות שכמעט נפלה (ראה החץ מצד ימין) וראיתי את הכתוב על המצבה

מבט נוסף על המצבה

וכך כתוב ... נכדת הרב החסיד ר' אלימלך מאוזריב וכלתו של הרב הצדיק ר' יוסף צבי הלוי זצ"ל האבדק"ק גראכאוו


אין תגובות: