יום ראשון, אוגוסט 12, 2007

בית הקברות היהודי באוסטרובייץ

הפרק בו שוכן בית הקברותגל אבנים משברי מצבות
כמה מצבות יפותאין תגובות: