יום ראשון, אוגוסט 12, 2007

מראות מאוסטרובייץ

מבט ראשון על העיירה - מחלון בית המלוןהכנסייה מעל הכיכר - מה שקראו היהודים "טימא" ורקקו כשעברו על ידה

מבט ל"טימא" מלמטה

אין תגובות: