יום ראשון, ספטמבר 25, 2005

The Tiger and the Elephant on the gate of the spirit house (it is just like the scene we had in Corbet nature reserve, we sit on the elephant and the tiger grawling at us)

אין תגובות: